CASS BIRD

CASS BIRD

Daria Werbowy by Cass Bird for Maiyet FW13 Campaign

Daria Werbowy by Cass Bird for Maiyet FW13 Campaign

Maiyet S/S’13 Campaign film in India with Daria Werbowy.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in India for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy in Kenya for Maiyet.

Daria Werbowy for Maiyet Fall 2012

Daria Werbowy for Maiyet Fall 2012